HƯỚNG DẪN TẮT CHỨC NĂNG CHẶN POP-UP CỦA TRÌNH DUYỆT

Để thực hiện việc kết xuất ra file Excel trên trang http://giamsathanhtrinh.vn người dùng cần thực hiện việc tắt chức năng chặn popup của các trình duyệt.
Sau khi click chuột vào nút Kết xuất (Báo cáo, Xem lại hành trình...), nếu không hiển thị cửa sổ lưu file, người dùng cần thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây.
- Đối với trình duyệt Google Chrome:

Hình 1. Cho phép hiển thị pop-up trên trình duyệt Chrome

Xem video:

Video hướng dẫn tạo báo cáo và tắt tính năng chặn pop-up trên trình duyệt Google Chrome

- Đối với trình duyệt FireFox:

Hình 2. Cho phép hiển thị pop-up trên trình duyệt FireFox

Xem video:

Video hướng dẫn tạo báo cáo và tắt tính năng chặn pop-up trên trình duyệt FireFox

- Đối với trình duyệt Internet Explorer 9, pop-up sẽ hiển thị ở phía dưới màn hình:

Hình 3. Cho phép hiển thị pop-up trên trình duyệt Internet Explorer 9